Open government partnership hledá nezávislého experta pro Českou republiku

18.5.2013 · Aktuální zprávy · Bez komentářů »

Až do 21. června se mohou přihlásit zájemci o pozici nezávislého hodnotitele implementace akčního plánu Open government partnership pro Českou republiku. Úkolem experta bude nezávisle a objektivně zhodnotit progres České republiky v naplňování svého akčního plánu a dalších relevantních krocích směrem k principům otevřeného vládnutí.

Kompletní text pravidel, popisujících cíle a principy Nezávislého hodnotícího mechanismu (Independent reporting mechanism, IRM) je k nalezení zde (doc).

Výzvu a požadavky na místní výzkumníky, včetně obsazení této pozice pro Českou republiku, obsahuje tento dokument. Další informace k problematice IRM naleznete na příslušné stránce webu OGP.

Mezi hlavní požadavky patří prokazatelné zkušenosti z výzkumu v oblasti veřejných politik, obecná expertní reputace v oboru, orientace v problematice Open government partnership, schopnost nestranně a objektivně komunikovat se všemi zainteresovanými stranami projektu a na základě relevantních vstupů a schválené metodiky vypracovat podrobnou hodnotící zprávu. Ta bude mít následně za cíl pomoci dále prosazovat a implementovat principy otevřeného vládnutí.

Konečné slovo při výběru bude mít řídící výbor OGP, který také nabízí vybranému expertu za tuto činnost honorář a pokrytí případných nákladů. Zájemci mohou zaslat své anglické CV na joseph.foti@opengovpartnership.org s předmětem “OGP IRM Researcher Czech Republic”.

Přesná podoba hodnotící zprávy bude určena teprve metodikou, která se na půdě OGP právě tvoří, nicméně pro přibližný nástin obsahu je možné pročíst nezávislé hodnocení (PDF) implementace amerického akčního plánu, které sestavili zástupci občanské společnosti v březnu 2013 jako protipól sebehodnotící zprávy vlády USA.

Přišel vám tento článek přínosný? Přispějte na něj přes Flattr:

Tagy: , ,

Přidejte komentář