Soutěž Společně otevíráme data ukázala užitečnost otevřených dat

26.1.2014 · Aktuální zprávy, Česko a Slovensko, Inspirace · Bez komentářů »

Dvacet pět aplikací usnadňujících orientaci například v evropských dotacích nebo obchodních vztazích českých firem, nabízejících praktické služby v oblasti zdravotnictví nebo hromadné dopravy či poskytujících lokalizovaná data o kvalitě ovzduší a kriminalitě. To je výsledek soutěže Společně otevíráme data, kterou uspořádal Fond Otakara Motejla ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky VŠE a Matematicko-fyzikální fakultou UK. Otevřená data znamenají zveřejňování informací ve strojově čitelném formátu pod licencí, která umožňuje jejich volné využití.

Z 25 aplikací přihlášených do soutěže byly čtyři v kategorii studentské a dvacet jedna v kategorii pro veřejnost. Čtyři aplikace nabízejí služby pro handicapované, osm aplikací je mobilních, sedmnáct nových a osm aktualizací starších verzí. Šestnáct aplikací použilo otevřená data a devět svá data zpřístupnilo jako otevřená.

Využití otevřených dat je u nás zatím v plenkách. Fond Otakara Motejla chce prostřednictvím soutěže ukázat přímo v praxi, jaké užitečné informace a služby otevřená data mohou nabídnout. Kromě toho se podílí i na otevření dat ve městech a institucích a je v této oblasti konzultantem Úřadu vlády ČR. „Oceňujeme kvalitu přihlášených projektů, která je srovnatelná se zahraničními. Tato zpráva nás potěšila o to víc, že čeští vývojáři mají ztíženou roli, protože si často data musejí sami otevírat,“ říká Robert Basch, předseda Rady Fondu Otakara Motejla.

Ondřej Filip, člen rady Českého telekomunikačního úřadu a předseda poroty soutěže, k tomu dodává: „Pevně věřím, že otevřená data budou mít pro inovace stejný význam, jako měly otevřené standardy pro rozvoj internetu či osobních počítačů. A tato soutěž mě v tomto přesvědčení jen utvrdila. Zúčastněné projekty totiž pomáhají řešit velkou škálu rozličných problémů, ať už jde o běžné starosti všedního dne, pomoc handicapovaným spoluobčanům nebo monitoring našeho prostředí a transparentnost státní správy.”

Otevření dat nabývá na urgentnosti i v souvislosti se schválením aktualizace směrnice EU z roku 2003, která členským státům ukládá do července roku 2015 přijmout právní opatření pro zveřejňování informací veřejného sektoru ve strojově čitelném formátu a zajistit jejich opakované použití

Na prvním místě se v soutěžní kategorii pro veřejnost umístila aplikace Fondyeu.eu z dílny Naši politici. Díky tomuto projektu je poprvé možné jednoduše vyhledat vztahy mezi příjemci dotací, vlastnickou a personální strukturou příjemců, veřejnými zakázkami a politiky i lobbisty. Jiří Fiala z občanského sdružení Naši politici říká: „V nové verzi je výrazně rozšířen okruh informací o příjemcích dotací. Veřejnost se tak dozví o hospodářských výsledcích i registrovaných oborech podnikání příjemců dotací. Parametrické vyhledávání například umožňuje filtrování příjemců dotací podle toho, zda se jedná o polostátní, státní či soukromé firmy. Nově lze i stahovat vybraná data v otevřeném datovém formátu csv.“

V kategorii pro studenty zvítězil portál Najdi-lekarnu.cz, který poskytuje aktualizované informace o všech registrovaných lécích a všech lékárnách. Pacienti jsou tak informováni o výši doplatku před návštěvou lékárny.

Zvláštní cenu Nadace Vodafone získala aplikace Vozejkmap, která vznikla na základě potřeby najít na jednom místě všechna bezbariérová místa v ČR a mít možnost databázi jednoduše rozšiřovat a aktualizovat. Podle Petry Černé z České asociace paraplegiků – CZEPA byla úvodní zdrojová data sbírána manuálně z veřejně dostupných zdrojů souběžně s vývojem aplikace a další jsou doplňovány vozíčkářem – administrátorem. Po startu projektu bylo letos v březnu v databázi přibližně 700 míst, nyní jich je již přes 4000.

Za posledních pět let vznikly ve světě tisíce obdobných aplikací, postavených na otevřených datech a nabízejících společensky prospěšné a ekonomicky přínosné služby. Česká republika stojí v tomto směru zatím na počátku. Fond Otakara Motejla, VŠE a MFF UK se problematikou otevřených a propojitelných dat zabývají dlouhodobě a společně založily Fórum pro otevřená data. Jeho klíčovým úkolem je ukázat možnosti využití otevřených dat v praxi a poskytovat veřejné správě i široké veřejnosti metodickou a konzultační podporu. Fond Otakara Motejla se v roce 2011 stal konzultantem Úřadu vlády a iniciátorem prosazení otevřených dat do akčního plánu vlády v rámci Partnerství pro otevřené vládnutí a vládní strategie proti korupci pro r. 2013 – 14. Vloni byla díky projektům podpořeným Fondem ve strojově čitelné formě zpřístupněna parlamentní databáze Poslanecké sněmovny.

Vítězné aplikace


1. místo: Fondyeu.eu (Naši politici o. s.)

Stručně o aplikaci: webová aplikace, která hledá a propojuje dostupná data o projektech a příjemcích dotací z EU
Výhody, přínosy: odhaluje to, co nemusí být na první pohled patrné (např. vazby)
Zdroj dat: více zdrojů; např. MMR, ČSÚ

Webová aplikace FondyEU – ukázka profilu (podpořené projekty, veřejné zakázky, dceřiné firmy, vazby)

 

2. místo: VozejkMap (Česká asociace paraplegiků – CZEPA)

Stručně o aplikaci: mapa bezbariérových míst a nově i aplikace pro chytré telefony a tablety
Výhody, přínosy: možnost plánovat cestu dopředu i orientovat se v terénu, mobilní i webová aplikace
Zdroj dat: vlastní otevřená data, která sbírají a publikují sami vozíčkáři

Rozhraní aplikace Vozejkmap se zpracovanými POI (“points of interest”) a detailem zvoleného místa

 

3. místo: Smartform (Jan Herold / Trixi)

Stručně o aplikaci: jedná se tzv. “našeptávač adres” (napovídá a vyplňuje adresu už po vepsání prvních písmen – průběžně se ukazují možnosti, které připadají v úvahu); webová a desktopová aplikace.
Výhody, přínosy: kontrola existence adresy, správnost a jednotnost zápisu (syntaxe)
Zdroj dat: ČÚZK / RÚIAN (Český úřad zeměměřický a katastrální / registr územní identifikace, adres a nemovitostí), vlastní číselníky

Webové stránky aplikace Smartform s nabídkou webové a desktopové aplikace

B. Kategorie pro studenty

1. místo: najdi-lekarnu.cz (Zdeněk Troníček, Michal Kopp, Aliaksandr Maksimau (ČVUT FIT))

Stručně o aplikaci: webová aplikace zaměřená na vyhledávání lékáren, léků, substitutů a interakce mezi léky
Výhody, přínosy: dostupnost léků a lékáren, vyhledání léku bez doplatku, předcházení negativním interakcím
Zdroj dat: SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Webové stránky najdi-lékárnu.cz nenabízí jen vyhledávání lékáren, ale i databázi léků, substitutů a jejich interakcí

 

2. místo: Analýza dopravní dostupnosti (Jan Nykl, Jan Hrnčíř, Michal Jakob (ČVUT FEL))

Stručně o aplikaci: nová webová aplikace mapuje pokrytí MHD v Praze
Výhody, přínosy: usnadňuje výběr lokality, může být podkladem pro zlepšování MHD
Zdroj dat: DP / infoprovsechny.cz

Analýza dopravní dostupnosti vizualizuje rychlost dopravy od počátečního místa, které lze zadat kliknutím do mapy

 

3. místo: Prague Transport (Miroslav Hrivík, MFF UK)

Stručně o aplikaci: mobilní aplikace pro Android hledá spojení MHD, ukazuje odjezdy ze zastávky, nabízí mapy i aktuální informace
Výhody, přínosy: pomoc místním cestujícím i turistům, snadné plánování spojů
Zdroj dat: thunderforest.com/transport/

Několik screenshotů z aplikace Prague Transport (verze pro Android)

Všechny vítězné aplikace najdete na stránce http://www.otevrenadata.cz/aplikace/

Přišel vám tento článek přínosný? Přispějte na něj přes Flattr:

Tagy: , , , ,

Přidejte komentář