V Hradci Králové se probíral aktuální stav české e-demokracie

27.5.2012 · Aktuální zprávy · Bez komentářů »

O víkendu se v Hradci Králové na půdě místní Filosofické fakulty sešla komunita online aktivistů na akci eDemocracy Weekend 2012. Pod organiační taktovkou Michala Škopa z KohoVolit.eu se zhruba třicítka přítomných snažila podat obraz o aktuálním stavu online aktivismu v Česku a částečně i na Slovensku. Ve článku najdete postřehy a zápisky zajímavých myšlenek z povedené akce.

Taktika a strategie Matěje Kuriana

Program zahájil Matej Kurian ze slovenské Transparency international popisem watchdogových aktivit této organizace (zejména v oblasti veřejných zakázek) a jeho pohled na cesty, jakými je vhodné se ubírat při prosazování změn. Podle Matěje často stačí přesvědčit pět až deset klíčových lidí, zejména pak těch, kterým by změna dokázala jakkoli ulehčit jejich práci. Například u Otevřených smluv je takovou pomocí funkce benchmarkingu, kdy si jednotlivé samosprávy mohou zjišťovat, za kolik nakupují služby a zboží v jiných městech. Klíčem je samozřejmě dlouhodobá komunikace a opakované vysvětlování všem zainteresovaným osobám.

Varování Jirky Skuhrovce

Jirka Skuhrovec (zIndex.cz) popsal nejrůznější rizika, která přináší nekritické zpracování a výklad státem poskytnutých dat. Pokud – podle jeho zkušeností – používáte tato data, tak je téměř vyloučeno, aby byla bez chyb. “Dávejte si pozor, co o zveřejněných datech říkáte, je třeba výrazně předcházet dezinterpretaci,” varoval Jiří Skuhrovec. K nejčastějším chybám v oblasti veřejných zakázek patří naprosto špatně vyplněné číselné hodnoty (miliardy namísto milionů), velká část českých zakázek je také díky překlepům vypsána v dánských korunách.

Rozpočty, obchodní rejstříky a porovnávání obcí a firem

Rudolf Dačo a Michal Habala představili principy svého Vizuálneho obchodného registra a na něj navázané a velmi oceňované aplikace ZNašichDaní.sk. V následné diskusi padla zmínka i o projektu, mapujícím hospodaření obcí, měst a krajů: obce.ineko.sk. Na rozdíl od českého projektu RozpočetObce.cz se web think-tanku INEKO zaměřuje zejména na porovnávání a analýzu zadluženosti a finanční stability samospráv.

Zruší aktivisté zákon?

Zajímavou aktivitou, i když zatím hlavně ve stádiu třídění myšlenek, je web www.ZrušmeZákon.cz. Ten vybízí návštěvníky, aby nominovali kandidáty na nejzbytečnější nebo nejvíce byrokraticky komplikující zákony v českém právním řádu. Ty pak budou v parlamentu navrženy na zrušení, pomoc přislíbila poslankyně Lenka Andrýsová (zvolena za VV, nyní LIDEM). Autoři, které zastupoval Martin Archalous, mají před sebou ještě dlouhou cestu, ale tato aktivita určitě není bez šance na jistou mediální i občanskou pozornost a následně i výsledky – absurdní bankovní poplatky se vyhlašují od roku 2005 a pomáhají kultivovat spotřebitelské prostředí na bankovním trhu, proč by to tedy nemohlo jít v legislativě?

Marek Antoš a e-voting

Jako vždy zajímavé a trochu vybočující téma přinesl Marek Antoš se svým příspěvkem na téma elektronických voleb a jejich perspektiv v ČR. Diskuse přinesla mnoho argumentů spíše proti jejich zavádění: Marek Antoš jmenoval zejména kupování hlasů či jiné ovlivňování hlasování, dále také možné problémy v oblasti technického a organizačního řešení a obecně pak zejména v účelnosti prostředků vynaložených na takto nákladný projekt vzhledem k dosaženým cílům. Zastánci e-votingu oponovali zejména argumenty z oblasti celkového vývoje veřejných služeb: nyní ještě ta změna není tak pozorovatelná, ale za několik (jednotek či desítek let) budou majoritu produktivní voličské populace tvořit generace, pro něž je elektronické fungování tím základním a tato společnost bude vedle online bankovnictví, nákupů či komunikace považovat občanskou volební participaci v podobě manuálního vhazování papírových lístků do krabic za archaický přežitek.

Financování a podpora online aktivismu

Nutnost zajistit trvalou udržitelnost projektů byla zmiňována hned v několika debatách. Jiří Knitl z Open Society Fund představil možnosti financování aktivit e-demokracie ze zdrojů jeho organizace, zejména pak z Fondu Otakara Motejla. Důležitou zprávou je, že projekty je možné přihlašovat nejen v řádně vypsaných grantových kolech, ale v určité míře i v mezidobí, zejména pokud by se mělo jednat o aktuální či urgentní kauzy v oblasti investigativní žurnalistiky či aktivismu. V následné diskusi se pak účastníci snažili vystopovat další možné finanční zdroje pro své aktivity – padly informace o Stefan Bathory Foundation, (podfinancovanému) grantovému programu ministerstva vnitra ČR Prevence protikorupčného jednání, grantových programech některých ambasád (USA, Velké Británie, Nizozemí nebo norských fondů) a také zdrojích z operačních programů EU.

Přehled finančních zdrojů by pak měl časem přibýt na portálu www.nasstat.cz, který funguje jako základní rozcestník existujících projektů online aktivismu. Michaela Rybičková z OSF vysvětlila jeho princip a přednesla další plány na rozvoj, přibýt by měly jak zmiňované tipy pro fundraising, tak také pro PR a propagaci jednotlivých projektů včetně přímé spolupráce s médii nebo jednotný informační kanál pro komunitu.

Informace uvnitř komunity i práce s veřejností

Jeho existenci v tuto chvíli totiž plní zejména blog KohoVolit.eu na iDnes.cz. Kamil Gregor z tohoto sdružení představil jeho pohled na překážky, které brání k širšímu povědomí o aktivistických projektech jak mezi jednotlivými členy komunity, tak mezi širokou veřejností. Nutnost vyšší informovanosti o projektech, možnostech spolupráce a zejména pak o připravovaných aktivitách (aby se zabránilo zdvojování práce) padla během víkendu několikrát, jednotlivé názory se ale neshodly na tom, zda by tento informační kanál měl mít také ambici propagovat jednotlivé projekty širší veřejnosti.

Na tohle téma navázal druhý den Ondrej Lunter při představení reálných zkušeností z projektů Demagog.cz a Demagog.sk, včetně jejich spolupráce s PR agenturou Heretic PR při startu české verze. Podle Ondreje odvedla agentura ve fázi propagace spuštění české verze projektu skvělou práci a mediální pokrytí bylo nesrovnatelně vyšší při porovnání s dlouhodobou vlastní aktivitou na Slovensku. V dalším provozu se ale PR a komunikací s novináři stejně musí někdo z organizace podílet, profesionální agentura (která Demagogu poskytuje své služby v rámci sponzoringu) jen dodává potřebný profesionální servis. U Demagogu je ovšem výhodou, že mnohá jím prezentovaná témata si novináři přebírají už sami, v čemž vynikají zejména Lidovky.

Transparentní účetnictví Pirátské strany

Mikuláš Ferjenčík z České pirátské strany představil jejich princip průhledného účetnictví, což není jen známý transparentní účet (ten používá mnoho organizací), ale také transparentní vedení všech dokladů a žádostí o propacení výdajů. Piráti používají jednoduchý, ale vcelku sofistikovaný systém, který ukazuje, jak by mohlo vypadat doopravdy průhledné účetnictví, což je věc, kterou by z principu měly watchdogové neziskovky dodržovat (u politických stran nemluvě). Jednodušší, ale podobně účinnou alternativu v podobě veřejného účetnictví KohoVolit.eu v Google Docs pak ukázal Michal Škop.

Datová žurnalistika v Praze a v Brně

Poslední velký blok byl věnován datové žurnalistice. Honza Boček formou otázek rekapituloval začátky datové žurnalistiky v iHNed.cz, kde do jeho minitýmu nyní přibyl i Petr Kočí. Z jeho slov byla jasně cítit podpora, kteoru jejich projekt má ze strany celého média, což je věc, kterou se nemohl pohlubit Ondřej Souček, který se datovou žurnalistiku snaží zavádět v České televizi Brno. S podporou ze strany vedení se ale pojí i zodpovědnost a očekávání – a debata se vedla právě o roli, jakou by datový žurnalista měl v novinách mít. Hospodářkám nelze než fandit a Honzovi s Petrem (a všem dalším, které do své datové pionýrské činnosti kolegiálně zapojují) popřát, aby těch zpětných pohledů “jé, to jsme byli naivní”, jak to Honza Boček označil, bylo v průběhu času čím dál tím méně.

Na závěr několik odkazů a informací jen v bodech:

  • Na Slovensku jsou tři zajímavé datové projekty v oblasti školství: skoly.ineko.sk, vs.iedu.sk a eaktovka.sk
  • Nuly v politike – Jak na tom jsou jednotlivé kauzy při srovnání svých hodnot?
  • Ministerstva, kterým vládnou ministři TOP09, údajně slíbila zveřejnit do konce roku všechny smlouvy tak, jak to je už nějaký čas povinné na Slovensku (a Jan Farský připravuje zákon, podle kterého to bude povinné všude).
  • Michal Škop je jeden z největších přispěvatelů Scraperwiki.com, pokud pro svůj projekt potřebujete stahovat nějaká data, je možné, že pro tato data již Michal vytvořil scraper.
  • Ještě jednou technická věc, na http://profile.kohovolit.eu jsou nyní přístupné přes API data z kohovolit.eu a napistejim.cz, zejména pak číselníky poslanců, zastupitelů a podobně.
  • A nakonec velká kolaborativní tabulka aktivistických projektů ve světě. Je dobré sledovat co se kde děje – pro inspiraci, spolupráci nebo třeba využití zkušeností.

Právě sdílení zkušeností bylo zřejmě největším přínosem celé víkendové akce, několikrát také padl názor, že česká “eDemocracy” komunita je na velmi dobré úrovni. Hlavním výstupem a cílem pro nejbližší období by pak měla být ještě lepší vzájemná komunikace a průběžné sdílení informací a kontaktů (a to i se světem), aby nebyla jejich hlavním zdrojem podobná osobní setkání, ale hlavně online kanály. Každopádně podobně povedeným akcím, jako byl eDemocracy Weekend, se ale ani potom nebude dobré vyhýbat 😉

PS: z akce byl pořizován videozáznam, takže přednášky i diskuse budou následně k dispozici

Přišel vám tento článek přínosný? Přispějte na něj přes Flattr:

Tagy: , , , ,

Přidejte komentář