Zprávy z otevřené Brazílie

23.4.2012 · Aktuální zprávy · Bez komentářů »

Elektronické petice, portály s otevřenými vládními daty, aplikace na hodnocení kvality nemocnic nebo lepší zapojení občanů do tvorby zákonů – to všechno obsahují plány zemí, které se na výroční konferenci iniciativy Open Government Partnership v Brazílii zavázaly ke větší otevřenosti svého vládnutí.

„Země se v blízké budoucnosti nebudou dělit mezi západní a východní nebo podle náboženských vyznání, ale podle toho, jak jsou otevřené nebo uzavřené,“ zasnila se v zahajovací řeči ministryně zahraničí USA Hillary Clinton, jejíž země spolu s Brazílií celé Partnerství pro otevřené vládnutí iniciovala. Okamžitě se připojilo několik desítek zemí – při stanovování nového globálního standardu otevřené vlády nechyběla ani Česká republika.

Je trošku ostuda, že na rozdíl od většiny z 55 zúčastněných zemí nereprezentovala českou vládu ministerská delegace nebo alespoň zástupci úřadu vlády, kteří mají implementaci OGP u nás na starosti. Získané zkušenosti a kontakty by bohatě vynahradily těch 20 tisíc korun za letenku. Naše závazky tak přednesl velvyslanec v Brazílii Ivan Jančárek a přestože otevřené vládnutí není jeho primární téma, představil velmi slušnou orientaci v problematice a za svými kolegy ze Slovenska, Bulharska či Rumunska při představování českých závazků nezaostával.

Česká republika se ve svém akčním plánu zavazuje přijmout dlouho očekávaný zákon o úřednících, zefektivnit systém svobodného přístupu k informacím a zpřístupnit občanům vládní databáze bez jakýchkoli omezení. V první fázi se jedná například o obchodní rejstřík, informace o státním dluhu nebo databázi veřejných zakázek. Jednotlivé kroky akčního plánu by měly být na příslušných ministerstvech realizovány do konce roku 2012. Podrobnější zhodnocení českého akčního plánu.

Data jsou ropa 21. století
Označení informací za strategickou surovinu se objevilo v příspěvcích hned několika expertů. Vlády v současnosti disponují obrovským množstvím dat, které se zavazují zveřejňovat ve strojově zpracovatelné podobě. Což znamená, že s těmito daty mohou firmy, organizace nebo jednotlivci dále pracovat: analyzovat je, nejrůzněji kombinovat nebo s jejich využitím tvořit užitečné aplikace. To přinese jednak lepší kontrolu fungování státu, jednak inovace ve službách, které stát poskytuje. Kromě toho ale také nové podnikatelské příležitosti.

„Jedná se o zásadní změnu pohledu na právo na informace. Vlády už nebudou pouze reagovat na požadavky občanů, ale budou aktivně samy všechna dostupná data zveřejňovat,“ uvedl ministr Úřadu vlády Velké Británie Francis Maude, do jehož kompetencí spadá i britský datový portál data.gov.uk. „V tuto chvíli máme k dispozici nástroje, o kterých se dříve stoupencům otevřenosti a transparentnosti ani nezdálo. A otevřená data jsou jedním z nich,“ dodal.

Pravdoláskaři všech zemí, spojte se
Jedním ze základních stavebních kamenů iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí je zapojení zástupců občanské společnosti do celého procesu přípravy a tvorby akčních plánů, stejně jako spoluřízení celé iniciativy. Na národní úrovni přinášely své návrhy a připomínky k akčním plánům desítky neziskových organizací, odborníci z akademické sféry nebo jednotliví občané.

Zástupci více než stovky organizací občanské společnosti ze čtyř kontinentů byli také mezi delegáty na brazilské konferenci. Bylo opravdu inspirativní vidět to množství lidí, kteří jsou ochotni výrazně měnit způsoby vládnutí v mnoha zemích světa. A díky zapojení zástupců občanské společnosti jsem přesvědčen, že se nejedná jen o řečnická cvičení – tihle lidé se budou plnění závazků u svých vlád dožadovat. I kdyby se podařilo na začátku realizovat jen část toho, co si jednotlivé země předsevzaly, pořád to může změnit život k lepšímu pro desítky milionů lidí.

K jednotlivým tématům a výstupům z brazilské konference se na Datablogu v nejbližších dnech objeví několik podrobnějších článků – probíraná témta byla nejen pro “informační aktivisty” velmi inspirativní a můžete se těšit na články o obchodních rejstřících světa, zajímavých online aplikacích pro otevřené vládnutí nebo na nejnovější otázky, které na téma OGP na konferenci zazněly.

Původně psáno pro ihned.cz/data, jen lehce upraveno.

Přišel vám tento článek přínosný? Přispějte na něj přes Flattr:

Tagy: ,

Přidejte komentář