Tag: open data

Webové a mobilní aplikace se podruhé utkají v soutěži Společně otevíráme data

3.9.2014 · Aktuální zprávy · Bez komentářů »

Fond Otakara Motejla spouští druhý ročník soutěže, která oceňuje nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. Autoři mohou hlásit své aplikace do 31. října 2014, vítězové získají finanční i věcné ceny. Soutěžící také mohou využít odborné konzultace mentorů předních IT společností, které jsou partnery soutěže.

Celý článek

Zpoplatní ministerstvo vnitra přístup k informacím a hodí to na EU?

29.8.2014 · Aktuální zprávy · Bez komentářů »

Ministerstvo vnitra se chystá novelizovat zákon o svobodném přístupu k informacím. Důvodem je jeho aktualizace podle nově přijaté evropské směrnice, která státům ukládá zpřístupňovat informace, kterými disponují, ve formě tzv. otevřených dat. Jak už to ale u mnoha transpozic evropských směrnic do českého práva bývá, do novely zákona vkradla ustanovení, které svědčí o nepochopení celého principu otevřených dat a v konečném důsledku tak může být právo na informace pro občany ČR výrazně omezeno.

Celý článek

Soutěž Společně otevíráme data ukázala užitečnost otevřených dat

26.1.2014 · Aktuální zprávy, Česko a Slovensko, Inspirace · Bez komentářů »

Dvacet pět aplikací usnadňujících orientaci například v evropských dotacích nebo obchodních vztazích českých firem, nabízejících praktické služby v oblasti zdravotnictví nebo hromadné dopravy či poskytujících lokalizovaná data o kvalitě ovzduší a kriminalitě. To je výsledek soutěže Společně otevíráme data, kterou uspořádal Fond Otakara Motejla ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky VŠE a Matematicko-fyzikální fakultou UK. Otevřená data znamenají zveřejňování informací ve strojově čitelném formátu pod licencí, která umožňuje jejich volné využití.

Celý článek

Evropská unie udělala další krok k otevřeným datům

10.4.2013 · Aktuální zprávy · Bez komentářů »

Zástupci členských zemí v Evropské radě dnes schválili aktualizaci směrnice o znovuvyužití informací veřejného sektoru. Což v překladu do lidského jazyka znamená, že zpřístupnění otevřených dat už nebude pouze na libovůli jednotlivých vlád a úřadů, ale že budou muset tyto principy povinně zavést do své legislativy, to vše v průběhu příštích 18 měsíců. Rozhodnutí ještě musí potvrdit Evropský parlament, kde se ale problémy nečekají.

Celý článek

Otevřená data a jejich byznys modely: kde v nich hledat peníze?

8.4.2013 · Aktuální zprávy · Bez komentářů »

Téma otevřených dat v sobě nezahrnuje jen otázky transparentnosti nebo zlepšování veřejných služeb. Otevřená data v sobě mohou ukrývat také velký potenciál pro nové podnikatelské příležitosti, ať už v podobě tvorby nových produktů či služeb, nebo rozšiřování těch stávajících. Jakými způsoby se na datech, které při své činnosti vytváří a následně zpřístupňuje veřejná správa, dá vlastně vydělávat?

Celý článek

Open data pivo #5 na krněnském barcampu – Bořit a ničit 2013

5.4.2013 · Aktuální zprávy · Počet komentářů: 1 »

Krněnský protikorupční barcamp nesoucí název Bořit a ničit 2013 je za námi. Na internetu se již objevila videa z této akce a hlavně spousta ohlasů hodnotící první protikorupční barcamp v České republice. Kupodivu ani jeden z ohlasů se nevěnoval akci, která sobotním barcampu předcházela. Páteční večer patřil otevřeným datům a lidem kolem e-democracy projektů, kteří se sešli v zadním sále kavárny Trojka na pátém Open data pivu #5.

Celý článek

Otevřená data for dummies

23.3.2013 · Inspirace, Prezentace · Bez komentářů »

Přednáška z brněnského protikorupčného Barcampu www.boritanicit.cz, ve které se snažím na základě příkladu psích útulků v Ostravě, Bukurešti a Vancouveru popsat, co jsou to otevřená data, k čemu jsou dobrá a proč byste je měli vyždadovat. Včetně videozáznamu!

Celý článek

Videa z Hub future na téma otevřená data

22.3.2013 · Aktuální zprávy, Prezentace · Bez komentářů »

V minulém týdnu se v pražském Hubu uskutečnilo další setkání ze série Hub Future. Na téma otevřených dat tam hovořili Jakub Mráček, Martin Nečaský a Adam Chvěja a v tomto článku najdete odkazy na videozáznamy všech tří vystoupení i následnou diskusi. Přednášky jsou přínosné jak pro úplné začátečníky v oblasti otevřených dat, tak pro zájemce o jejich aktuální stav v ČR.

Celý článek

Chceme otevřená data, zní už i z firem. Stát ale své sliby příliš neplní

22.2.2013 · Aktuální zprávy · Bez komentářů »

Na konci roku 2012 vypršel termín, do kterého se česká vláda zavázala otevřít první desítku svých datových zdrojů ve formátu otevřených dat. Čeho jsme se zatím dočkali?

Celý článek

Ve Finsku problém s falešnými podpisy na peticích nemají. Představujeme Open ministry

19.11.2012 · Aktuální zprávy · Bez komentářů »

V Česku jediná dostupná metoda navrhování kandidátů na prezidenta, tedy papírové petice, se aktuálně ukazuje jako velmi problematická. Přitom v našem právním systému existuje několik dalších nástrojů přímé demokracie, jejichž využití by vhodné e-nástroje dokázaly občanům zjednodušit, přiblížit je tak rozhodování a eliminovat problémy papírových podpisů. Inspirace z Finska navíc ukazuje, že vhodná technologie umožní v rámci přímé demokracie i další – a z pohledu rozvoje demokracie inovativní – kroky, jako je zákonodárná iniciativa občanů.

Celý článek

Fórum 2000: Vedou otevřená data po cestě k otevřenému vládnutí a postbyrokratické době?

13.11.2012 · Aktuální zprávy · Bez komentářů »

Na konferenci Forum 2000 jsem se zúčastnil panelové diskuse, pořádáném Nadací open Society Fund s názvem “Na cestě k otevřenému vládnutí”, které její moderátor Jakub Mráček dal podtitul “Na cestě k postbyrokratickému vládnutí”. S poslancem Janem Farským i náměstkyní opavského primátora Pavlou Brady jsme diskutovali o otevřeném vládnutí v teorii i praxi, jen škoda, že se nemohl dostavit původně avizovaný náměstěk ministra financí Zdeněk Zajíček, který je u nás nejvyšším státním úředníkem přes e-government. V tomto článku se objeví několik myšlenek, které jsem do diskuse přinesl.

Celý článek

Open knowledge festival živě (den 1)

18.9.2012 · Aktuální zprávy · Bez komentářů »

V Helsinkách začal Open Knowledge Festival, největší světová akce zaměřená nejen na otevřená data, ale na všechny související směry. Na programu jsou přednášky, workshopy i hackathony pokrývající témata open governmentu, open cities nebo open democracy, ale také přednášky o open source software a hardware, využítí otevřených dat v trvale udržitelném rozvoji nebo open data business. Videopřenosy z akce můžete sledovat na http://okfestival.org/streams. V tomto článku budu průběžně doplňovat nesouvislý proud postřehů a odkazů, které se mi podaří v průběhu konference zaznamenat.

Celý článek

V lize obchodních rejstříků si Česká republika drží medailové pozice

12.6.2012 · Aktuální zprávy · Počet komentářů: 1 »

Český obchodní rejstřík není ideální, přesto pořád patří mezi ty celosvětově nejlepší. Také vás podobné sdělení překvapuje? K tomuto výsledku došel nezávislý průzkum inciativy Open Corporates, která se na shromažďování dat o firmách specializuje. Jejich cílem je vytvořit největší otevřenou databázi firem a dalších podnikatelských subjektů a v tom jim samozřejmě otevřenost a kvalita zpracování obchodních rejstříků jednotlivých firem výrazně pomáhá – či brání.

Celý článek

Otevřená data pro chytřejší města

9.6.2012 · Aktuální zprávy · Bez komentářů »

Malé okresní město i velká metropole dneška produkuje během svého fungování neuveřitelné množství dat. Ať už se jedná o součást oficiálních dokumentů úřadů v podobě rozpočtů, hlasování zastupitelstva nebo informací o veřejných zakázkách, tak o data, která města produkují jaksi bokem – jako nezamýšlený produkt své vlastní činnosti. Platí totiž pravidlo, že za každým formulářem existuje v konečném důsledku nějaká databáze. A je velkou výzvou současnosti tato data otevřít a umožnit jejich využití pro zkvalitnění života.

Celý článek

Akční plán pro Open Government Partnership schválen. Co všechno Česku přinese?

6.4.2012 · Aktuální zprávy · Bez komentářů »

Česká vláda se vloni na podzim zavázala přistoupit k mezinárodní inciativě Open Government Partnership (OGP). “Partnerství pro otevřené vládnutí” je mezinárodní iniciativa více než 40 zemí podporující otevřenost, transparentnost a boj proti korupci. Vlády, které se k OGP připojí, se zavazují podpořit konkrétními opatřeními rozpočtovou transparentnost, zvýšit občanskou angažovanost, bojovat s korupcí a transformovat se v otevřenější, efektivní a odpovědné instituce. Každá přistupující země ve spolupráci s občany definuje “svůj” závazek v podobě Akčího plánu na nejbližší rok a následně průběžně informuje o tom, jak se jej daří plnit. Česká vláda představila své vlastní závazky v tomto týdnu.

Celý článek
Strana 1 ze 212»