Tag: vláda

Fórum 2000: Vedou otevřená data po cestě k otevřenému vládnutí a postbyrokratické době?

13.11.2012 · Aktuální zprávy · Bez komentářů »

Na konferenci Forum 2000 jsem se zúčastnil panelové diskuse, pořádáném Nadací open Society Fund s názvem “Na cestě k otevřenému vládnutí”, které její moderátor Jakub Mráček dal podtitul “Na cestě k postbyrokratickému vládnutí”. S poslancem Janem Farským i náměstkyní opavského primátora Pavlou Brady jsme diskutovali o otevřeném vládnutí v teorii i praxi, jen škoda, že se nemohl dostavit původně avizovaný náměstěk ministra financí Zdeněk Zajíček, který je u nás nejvyšším státním úředníkem přes e-government. V tomto článku se objeví několik myšlenek, které jsem do diskuse přinesl.

Celý článek

Akční plán pro Open Government Partnership schválen. Co všechno Česku přinese?

6.4.2012 · Aktuální zprávy · Bez komentářů »

Česká vláda se vloni na podzim zavázala přistoupit k mezinárodní inciativě Open Government Partnership (OGP). “Partnerství pro otevřené vládnutí” je mezinárodní iniciativa více než 40 zemí podporující otevřenost, transparentnost a boj proti korupci. Vlády, které se k OGP připojí, se zavazují podpořit konkrétními opatřeními rozpočtovou transparentnost, zvýšit občanskou angažovanost, bojovat s korupcí a transformovat se v otevřenější, efektivní a odpovědné instituce. Každá přistupující země ve spolupráci s občany definuje “svůj” závazek v podobě Akčího plánu na nejbližší rok a následně průběžně informuje o tom, jak se jej daří plnit. Česká vláda představila své vlastní závazky v tomto týdnu.

Celý článek

Inspiruje se Petr Nečas u Davida Camerona i v otevření vládních dat?

7.3.2012 · Aktuální zprávy · Bez komentářů »

Češi musí na začátku dubna představit 46 státům zapojených v iniciativě Open Government Partnership co konkrétního jejich vláda udělá pro své občany v oblasti otevřenosti, transparentnosti a zlepšování veřejných služeb, zejména pomocí moderních technologií a internetu. Harmonogram, podle kterého má tvorba závazku české vlády probíhat, je v tuto chvíli již značně opožděn a ukazuje se, že jedním z důvodů, proč se tak děje, je jen velmi malý zájem politické reprezentace. Zatímco na Slovensku v tomto týdnu představila závazky své země zpřístupnit co nejvíce dat veřejnosti přímo odcházející premiérka Radičová, v Česku ministři důležitost otevřeného vládnutí delegovali na úředníky, jejichž reálná moc cokoli prosadit je ovšem omezená. Hrozí proto Česku mezinárodní ostuda?

Celý článek